Tárhely szolgáltatás, Domain regisztráció
Szabad domain név keresése:
Ügyfeleinknek

Technikai segítségnyújtás: 

Tel.: 1 296-0075. Fax: 1 296-0076. E-mail: help@deninet.hu
 
Ajánlott FTP program: FileZilla

 

Letölthető adatlapok:

Domain név regisztrációs igénylőlap .hu .com .net .org .info .biz (ékezetes névhez is): .doc   .pdf
Tárhely megrendelőlap: .doc   .pdf
Lemondó nyilatkozat: .doc   .pdf
 

 Adatkezelési tájékoztató ügyfél részére (GDPR)

 

Általános Szerződési Feltételek Bérelt vonali Internet szolgáltatáshoz (PDF formátum): ÁSZF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyilatkozat

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet módosításáról szóló 25/2020. (XII. 21.) NMHH rendelettel [a továbbiakban: 25/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet] megállapított rendelkezéseit 2021. június 30-ától kell alkalmazni.

A 2021. június 30-án hatályban lévő előfizetői szerződések általános szerződési feltételei – a 25/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet által érintett részei tekintetében – 2021. június 30-án e rendelet erejénél fogva módosulnak, erről külön értesítést a szolgáltató az előfizetőnek nem küld.

A Szolgáltató az ÁSZF 4.pontjában és a ÁSZF 3. sz. mellékletben részletezi a változásokat.

A szolgáltató a 25/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet szerinti hálózati szolgáltatásminőségi követelményeknek való megfelelés tekintetében e rendelet 8–11.  §-át először a 2022. naptári év vonatkozásában teljesíti, melyről a tanúsítást 2023. február 28-ig nyújtja be a Hatóságnak.

A szolgáltatónak 2021. június 30-tól legalább 24 hónapig elérhetően a honlapján fel kell tüntetnie:

a) a 25/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet alkalmazását megelőzően kötött, hatályos, határozott és határozatlan idejű előfizetői szerződés módosulásával kapcsolatos információkat és a módosulás időpontja 2021.07.01.-től, a teljesítés vizsgálata 2020.01.01-től indul.

b) a módosulás az internet-hozzáférési szolgáltatás sebességére a 25/2020. (XII. 21.) NMHH rendeletben előírt új célértékek miatt vált szükségessé;

c) a 25/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet alapján újonnan bevezetett célértékekre vonatkozóan, a szolgáltató a célértékek teljesítését vizsgálja és azok teljesítéséért a rendeletben foglaltak szerint felel;

d) a rendelet 3. melléklet „A” és „B” táblázatának elérhetősége, ÁSZF 3. sz. melléklete.

 
 
A Digitális Jólét Program keretében az internetszolgáltatás áfakulcsa a jelenlegi 18%-ról 5%-ra csökken. Az Ön által fizetendő díjban az áfacsökkentést teljes mértékben érvényesíteni fogjuk, így ha internetszolgáltatást vesz igénybe, akkor az Ön által fizetett bruttó díj csökkenni fog.